Cédric Dumont de Chassart

Cédric Dumont de Chassart staat aan het hoofd van het landbouwbedrijf La Grande Cense d'Offus. Hij is al zijn leven lang boer en begon met de bioteelt omdat het een onontbeerlijke aanvulling was op het economische leven en de milieuvisie van zijn landbouwbedrijf.

De mensen houden van zijn bioproducten en dat doet hem deugd. Hij is opgetogen over de samenwerking met Interbio en vindt het dus fantastisch te weten waar zijn productie wordt verkocht. Voor Interbio produceert hij prei. Zijn bioteelt omvat echter ook boontjes, wortelen, brouwersgerst voor de vervaardiging van bier en spelt voor de bakkers. Voor een grote Belgische supermarktketen kweekt hij ook limousinkoeien.